rien

Publicado em 30 de janeiro de 2007
Traduções disponíveis em: Português do Brasil (original) . Español . français . English . ελληνικά .

منشور مسئوليت‌ها «از برزيل مراقبت كنيم»

سند نهايي دومين كنفرانس ملي كودكان و نوجوانان براي محيط زيست كه توسط 550 نوجوان 11 تا 14 به نمايندگي از مدارس برزيل تنظيم گرديد.

ما جواناني هستيم از سراسر برزيل كه در دومين كنفرانس ملي كودكان و نوجوانان براي محيط زيست دخالت داشته‌ايم. مي‌خواهيم جامعه‌اي عادل، شاد و پايدار بسازيم. مسئوليت‌ها و اعمالي را مي‌پذيريم كه سرشار از روياها و نيازها باشد. اين منشور بيانگر انديشه‌هاي جمعي دوازده هزار مدرسه و انجمن در سراسر كشور است كه كنفرانس خود را در سال 2005 برپا كردند. اين منشور تجلي آرزوهاي چهار ميليون نفر است.

منشور يادشده وسيله‌اي است براي بيان آرزوها و دلبستگي‌هاي ما به زندگي و تنوع آن. ما درك مي‌كنيم كه بدون اين تنوع جهان بي‌رنگ خواهد بود. ما راه‌هايي را براي بهبود موضوعات پيچيده و مبرم جهان خواهيم يافت: موضوهاتي مانند تغييرات آب و هوايي، تنوع زيستي، امنيت غذايي، و تنوع قومي و نژادي. مي‌خواهيم آگاهي و تحرك مردم را ارتقاء بخشيم تا با چالش‌هاي بزرگ اجتماعي و زيست محيطي كه نسل ما با آن مواجه است روبرو شوند.

براي مراقبت از برزيل، به همكاري همه نيازمنديم. ما در فرايند تقويت اقدامات دانش‌آموزان هستيم وبا كميته‌هاي مربوط به محيط زيست و كيفيت زندگي در مدرسه و نيز گروه‌هاي زيست‌محيطي جوانان و بسياري از گروه‌هاي ديگر در حال وحدت هستيم. با دولت‌ها، شركت‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي، جنبش‌هاي اجتماعي و فرهنگي و نيز جماعات‌هاي كشورمان مسئوليت مشتركي را احساس مي‌كنيم.

بنابراين، مسئوليت‌هاي زير را مي‌پذيريم:

1. توزيع اطلاعات و گسترش دانش از طريق آموزش زيست‌محيطي

گروه‌هايي را سازمان مي‌دهيم كه سمپوزيوم‌ها، سمينارها، مبارزات، تحقيق‌ها و كنفرانس‌هاي فرهنگي را توسط جوانان براي جوانان و توسط جوانان براي بزرگ‌سالان به اجرا درآورند. از محلي كه در آن زندگي مي‌كنيم و از فرهنگ آن با خلق و استفاده از وسايل متفاوت ارتباطي كه هم در اختيار همه باشد و هم خلاقانه، حفاظت مي‌كنيم و براي آن ارزش قائل مي‌شويم.

2. حفاظت و تكامل تنوع زيستي

ما بايد با مراقبت از گياهان موجود و تجديدحيات مناطق آسيب‌ديده در روستاها و شهرها از رستني‌هاي طبيعي اكوسيستم خود محافظت كنيم. احياي جنگل‌ها در برخي مناطق، رشد صنعت ماهيگيري و خلق فرهنگ‌هاي ميانجي براي پرورش گياهان بومي حائز اهميت است.

3. دگرگوني شهرها، جوامع و مدارس به فضاهاي سالم زيست‌محيطي

ما تلاش‌هاي خود را با كل اجتماع مدارس تركيب مي‌كنيم تا درختان ميوه را در مدارس، دهكده‌ها و محلات بكاريم. باغچه‌هاي سبزيجات و ميوه را در ميادين، پارك‌ها و باغ‌ها به وجود خواهيم آورد.

4. كاهش توليد ضايعات با اجراي بازنگري، امتناع، كاهش، مصرف دوباره، بازيابي

ما درباره‌ي روش‌هاي توليد و نيازهاي مصرفي واقعي بازنگري مي‌كنيم. محصولات دورانداختني را دوباره مصرف مي‌كنيم و براي محصولات بازيابي‌شده اولويت قائل مي‌شويم. ضايعات را مرتب مي‌كنيم تا به جمع‌آوري گزينشي آنان ياري رسانيم و از مواد آلي كود ساخته شود. از تعاوني‌ها حمايت مي‌كنيم و خواستار حمايت از شوراها مي‌شويم.

5. كاهش گازهاي سمي كه باعث گرم‌ شدن زمين مي‌شوند براي نشان دادن همبستگي و افزايش استفاده از حمل و نقل مشترك و

دوچرخه دسته‌جمعي سفر خواهيم كرد. بر استفاده از انرژي‌هاي بديل نظير انرژي خورشيدي يا باد پافشاري مي‌كنيم.

6. جلوگيري از جنگل‌زدايي و آتش‌سوزي

تحقيقات و گفتگوهايي را با كشاورزان و مردم در روستاها درباره‌ي روش‌هاي دقيق‌تر محافظت و نيز نحوه‌ي مراقبت و استفاده از خاك و جنگل‌ها پيش خواهيم برد (تاثير آن‌ها بر كاهش گرم شدن جهان حائز اهميت است). توزيع دانه‌هاي بومي، مبارزات تبليغاتي، و تظاهرات زيست‌محيطي را سازمان خواهيم داد.

7. احترام، درك و به رسميت شناختن تنوع فرهنگي

مراسم‌هايي را برگزار خواهيم كرد كه فرهنگ‌ها و گروه‌هاي قومي را كنار هم گرد بياورد. مدافع معيارهايي هستيم كه تاريخ فرهنگ‌هاي ديگر را در برنامه‌هاي مدارس بگنجاند، به عنوان مثال فرهنگ آفريقايي ـ برزيلي. ارزش فرهنگ‌هاي متفاوت را از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مي‌رسانيم.

8. تكامل توليد و مصرف خوراك طبيعي و ارگانيك

بايد عادات تغذيه خود را تغيير دهيم تا اهميت بيشتري براي خوراك‌هاي سالم قائل شويم؛ آگاهي كشاورزان را از روش‌هاي پرورش كودهاي آلي و حشره‌كش‌ها بالا ببريم و به كشت و مصرف محصولات تغييريافته‌ي ژنتيكي نه بگوييم.

9. بازتعليم مردم در ارتباط با خوراك و عادات آن‌ها

پروژه‌هاي امنيت غذايي را تكامل خواهيم بخشيد مانند ايجاد تعادل در صورت‌هاي غذايي مدرسه، تدابير حفاظتي و شراكت در دانش سنتي، دستورهاي غذايي شامل خوراك سالم، باغچه‌هاي سبزيجات مدارس...

شما را دعوت مي‌كنيم كه از برزيل مراقبت كنيد.

لوزانيا (گوياس) 26 آوريل 2006

Top


Discurso da Ministra de Meio Ambiente, Marina Da Silva


puce Mapa do site puce RSS puce vieinterne puce